Grass Croatia na 12. Savjetovanju za uzgajivače goveda u RH

Na 12. Savjetovanju za uzgajivače goveda u RH, 25. siječnja 2017. godine s početkom u 11 sati, pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić, u sklopu provedbe EU projekta GRASS Croatia, Razvoj ruralnih područja za uspješno društvo, predstavit će mogućnosti za mlade poljoprivrednike kroz program ruralnog razvoja.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i politika ruralnog razvoja ima za cilj pomlađivanje ruralnih područja kroz stvaranje uvjeta koji će omogućiti adekvatne i atraktivne uvjete života u ruralnim područjima. Mjere koje se provode uključuju i utjecaj na pomlađivanje poljoprivrednih proizvođača te svih dionika u ruralnim područjima. Poseban je naglasak na poljoprivredne proizvođače jer se utjecaj starenja stanovništva najviše očituje u poljoprivrednoj proizvodnji, zbog negativnih konotacija koje poljoprivredna proizvodnja nepravedno ima.

U sklopu Programa predviđene mjere za mlade poljoprivrednike su investicijske mjere (6.1.1. i 4.1.) i neinvesticijske (Mjere 1., 2. i 16.), kojima se podiže kapacitet mladih poljoprivrednika za ispunjenje obveza Zajedničke poljoprivredne politike i za njihovo redovno poslovanje ili istraživanje i razvoj.

Neinvesticijske mjere
  • Mjera 1. – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranjaTip operacije 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
  • Mjera 2. – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvimaTip operacije 2.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika
Investicijske mjere
  • Mjera 16. – Suradnja
  • Mjera 4. – Ulaganje u fizičku imovinu
  • Mjera 6. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Program 12. Savjetovanja za uzgajivače goveda u RH